Dnes je 19.06.2021, Sobota, meniny má Alfréd | MAGYAR VÁLTOZAT
 

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom webových stránok menuds.sk (ďalej len „stránky“) je Ing. Denisa Pápayová, Ul. Biskupa Kondého 5138/34, 929 01 Dunajská Streda, (ďalej len „Menuds“).


2. Všeobecné ustanovenia

Účelom tohto dokumentu (právnych podmienok) je poskytnúť návštevníkom stránok informácie o podmienkach použitia stránok. Každý návštevník stránok je povinný oboznámiť sa s týmto dokumentom a použitím stránok vyjadruje svoj súhlas s podmienkami, ktoré sú v ňom uvedené.


3. Obsah stránok

Obsah stránok má výlučne informatívny a nezáväzný charakter. Menuds vyvíja náležité úsilie, aby obsah stránok a informácie na stránkach uvedené boli bezchybné, neposkytuje však žiadnu záruku na použitie obsahu stránok alebo informácií na stránkach uvedených.

Menuds si vyhradzuje právo na upozornenie na neuhradené záväzky (po splatnosti) inzerenta (koho reklama sa zobrazovala) za reklamu uverejnenú na stránke www.menuds.sk prostredníctvom zverejnenia názvu spoločnosti/mena a prvého písmena priezviska a ich banneru s nápisom VÝZVA NA ÚHRADU.

4. Ochrana duševného vlastníctva

Obsah a dizajn stránok sú duševným vlastníctvom Menuds a / alebo duševným vlastníctvom partnerov spoločnosti Menuds, pričom akékoľvek a všetky práva k týmto predmetom duševného vlastníctva sú vyhradené. Akékoľvek použitie obchodných značiek a ochranných známok, ktoré sú na stránkach uvedené alebo zobrazené, najmä nie však výlučne kopírovanie, úprava, rozširovanie alebo akékoľvek komerčné použitie obchodných značiek a ochranných známok je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Menuds.


5. Použitie obsahu stránok

Obsah stránok môže byť použitý iba v súlade s podmienkami tohto dokumentu (právnych podmienok) a v súlade s podmienkami aplikovaných všeobecne záväzných právnych predpisov. Menuds udeľuje súhlas výlučne na prezeranie, tlačenie alebo uchovanie obsahu stránok na osobnú nekomerčnú potrebu. Akékoľvek iné použitie obsahu stránok, najmä nie však výlučne kopírovanie, úprava, rozširovanie alebo akékoľvek komerčné použitie obsahu stránok alebo jeho časti je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Menuds.


6. Zmena stránok

Menuds si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a výlučne podľa vlastného uváženia zmeniť alebo upraviť obsah stránok, ako aj ukončiť prevádzku stránok.


7. Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje návštevníkov stránok, ktoré sú poskytnuté Menuds prostredníctvom stránok, sú poskytnuté výlučne na základe dobrovoľnosti. Menuds nezhromažďuje, neposkytuje tretím osobám ani akýmkoľvek iným spôsobom nespracúva osobné údaje návštevníkov stránok bez predchádzajúce súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


8. Zhromažďovanie a používanie informácii

Pri používaní stránok môžu byť v počítači návštevníka stránok uložené a použité súbory na sledovanie informácií na stránkach a na počítanie návštevnosti stránok. Účelom týchto nástrojov je výlučne analýza fungovania a návštevnosti stránok. Tieto nástroje neslúžia na zhromažďovanie osobných údajov návštevníkov stránok. Väčšina prehliadačov umožňuje odmietnuť tieto nástroje.


9. Zmena právnych podmienok

Menuds si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a výlučne podľa vlastného uváženia zmeniť alebo upraviť podmienky používania stránok.